Privacyverklaring

Privacyverklaring Ranja en Rosé

Ranja en Rosé (www.ranjaenrose.nl) is onderdeel van het bij de Kamer van Koophandel gevestigde bedrijf Ranja en Rosé (KVK nummer:69480141)

Ranja en Rosé is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van de site Ranja en Rosé ga je akkoord met dit privacy- en cookiebeleid.

Persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht.

Ranja en Rosé verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Ranja en Rosé verwerkt de persoonsgegevens doordat een gebruiker Ranja en Rosé bezoekt en/of iemand deze gegevens zelf aan Ranja en Rosé verstrekt.

Ranja en Rosé verwerkt alleen de gegevens die een gebruiker zelf aan Ranja en Rosé verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres

Doel verwerking persoonsgegevens

Ranja en Rosé verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • E-mailen of telefonisch contact indien dit nodig is om vragen te beantwoorden of een reactie te geven
 • Om bij winacties gewonnen prijzen uit te kunnen reiken

Bewaartermijn

Ranja en Rosé bewaart de gegevens die lezers haar geven (door het contactformulier te gebruiken, een mail te sturen of te reageren als winnaar van een winactie) voor onbepaalde tijd. Een verzoek om de gegevens te verwijderen is uiteraard mogelijk. Dat kan via info@ranjaenrose.nl.

Ranja en Rosé verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de afspraak of de gewonnen prijs. Ranja en Rosé verstrekt dan die gegevens die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de prijs.

Gebruik van Cookies

Ranja en Rosé gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk maken op de privacy van de lezer. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die Ranja en Rosé gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. De gebruikte cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd kan worden. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen worden verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Ranja en Rosé wil graag weten hoeveel bezoekers de website heeft. Daarvoor maakt Ranja en Rosé gebruik van de statistieken van Google Analytics. De verkregen gegevens zijn anoniem, geaggregeerd en niet op persoonsniveau. Gegevens zijn o.a. bezoekersaantallen, plaatsen waar de bezoekers vandaan komen, welke pagina’s iemand bezoekt en hoelang iemand Ranja en Rosé bezoekt. Meer informatie over het beleid van Google vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van eigen persoonsgegevens door Ranja en Rosé. Ook heeft iedereen recht op gevensoverdraagbaarheid.

verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van de eigen persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar info@ranjaenrose.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de aanvrager zelf is gedaan, vraagt Ranja en Rosé een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart of plak dit af. Dit ter bescherming van de privacy. Ranja en Rosé reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .

Beveiliging van de persoonsgegevens

Ranja en Rosé neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebuik van social media

Ranja en Rosé maakt gebruik van social media om haar blogs bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en om een zo groot mogelijke naamsbekendheid te creëren. Ranja en Rosé maakt gebruik van Facebook en Instagram. Op Ranja en Rosé zijn tevens ’share’ buttons aangebracht om gemakkelijk artikelen te delen.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook

Instagram

Gebruik van externe links

Op Ranja en Rosé worden geregeld links naar externe websites geplaatst. Door op een link te klikken gaat de gebruiker naar een website buiten Ranja en Rosé. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Actievoorwaarden voor winacties

Ranja en Rosé heeft geregeld winacties op haar site. Ranja en Rosé vindt het namelijk leuk om de drempel tot het doen van leuke uitjes of het bezoeken van kindvriendelijke horeca voor haar lezers te verlagen. Aan deze winacties zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Ranja en Rosé gepubliceerde acties, ongeacht via welk kanaal de actie wordt ingezet (online, Facebook of Instagram)
 • Per persoon kan maximaal één keer deelgenomen worden aan een winactie.
 • Deelname aan de winactie staat open voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
 • Deelname aan een winactie is mogelijk totdat de winnaar is geïnformeerd.
 • Prijzen zijn persoonsgebonden.
 • Indien de winnaar afziet van de gewonnen prijs mag Ranja en Rosé besluiten of en hoe de prijs gebruikt kan worden.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Winnaars zijn verplicht om de gevraagde gegevens (veelal naam, adres, woonplaats en emailadres) te verschaffen met als doel de administratieve afhandeling van de prijs mogelijk te maken.
 • Ranja en Rosé deelt de gevraagde gegevens alleen met derden, zodat de winnaar de prijs in ontvangst kan nemen.

Wijzigingen

Ranja en Rosé behoudt ten allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen.

 

 

© Willemijn Noordoven – augustus 2018

 

Bekijk alle hotspots op kaart

Wil je in één oogopslag zien waar de meeste hotspots te vinden zijn? Op deze kaart zie je direct alle leuke plekken in Den Haag .

Bekijk op kaart